Умовні знаки – 3. Поняття про умовний знак. Класифікація умовних знаків. Фарбування площ Поняття про умовний знак та його призначення

3. Поняття про умовний знак. Класифікація умовних знаків. Фарбування площ Поняття про умовний знак та його призначення

Умовний знак – це зменшене графічне позначення об’єкта місцевості певної величини, форми та кольору. Для зручності однотипні об’єкти позначають відповідними кольорами.

Об’єкти гідрографії – синій, зелений;

Рельєф – коричневий, чорний;

Населені пункти, підписи – чорний.

Класифікація умовних знаків

Масштабні (плащові) умовні знаки

Масштабні умовні знаки застосовуються для зображення найбільших об’єктів таких, як ліси, луки, рілля, ріки, озера тощо, які виражаються в масштабі карти.

Масштабні умовні знаки складаються з контуру, який зображується точковим пунктиром, і заповнювальних умовних знаків, які розміщують у середині контуру в певному чи довільному порядку, або у середині вся площа офарбовується в той чи інший колір. Наприклад, площа під фруктовими і цитрусовими садами забарвлюється в зелений колір і заповнюється штриховими умовними знаками у вигляді кружків, розташованих вертикальними і горизонтальними рядами. Контурами можуть служити дороги, річки, канави і береги водойм.

Позамасштабні умовні знаки

Позамасштабні умовні знаки застосовуються для зображення предметів місцевості, які через малі розміри не можна зобразити в ма­сштабі карти . До таких об’єктів можна віднести кілометрові стовпи, семафори, пункти державної геодезичної мережі, дороговкази, млини, окремо розташовані дерева тощо

Для позамасштабних умовних знаків розміри зображення встанов­люються за висотою і шириною. Якщо в таблицях біля умовного знака указана одна цифра, то це означає, що умовний знак має за висотою і шириною однакові розміри.

Побудова умовного знака здійснюється так, щоб положення центра об’єкта на місцевості відповідало б головній точці умовного знака.

Позамасштабні умовні знаки мають різну форму, їхніми головними точками слід вважати такі:

— для знаків правильної геометричної форми (коло, квадрат, трикутник, прямокутник тощо) — геометричний центр знака;

— для знаків, які мають форму фігури з широкою основою (знаки пам’ятника, заводської труби, вітряка тощо) — середина основи знака;

для знаків, які мають форму фігури з кутом при основі (знаки окремого дерева, бензоколонки, вітряного двигуна тощо) — вершина кута;

— для знаків у вигляді сполучення декількох фігур (знаки заводів і фаб­рик із трубами, нафтової і газової вишок, радіощогли тощо) геометричний центр нижньої фігури знака.

Пояснювальні умовні знаки

Пояснювальні умовні знаки застосовуються в поєднанні з масштаб­ними і позамасштабними. До них відносяться значки, стрілки, кружки, штрихи, підписи й цифрові позначення, які дають додаткову характе­ристику об’єкта чи предмета Характерними пояснювальними умовними знаками є: знаки породи лісу і кущів, стрілки, що показують напрям течії річки та глибину болота, а також скорочені підписи і числові характеристики, власні назви географічних об’єктів (населених пунктів, річок, озер тощо) та інші.

Часто пояснювальний підпис на плані чи карті має скорочений ви­гляд. Зазвичай, його розташовують праворуч від умовного знака або на вільному місці там, де його добре видно. Підпис розміщують на такій відстані від умовного знака, щоб не виник сумнів, до якого умовного знака він відноситься. Пояснювальний підпис як і числові характеристики розміщують паралельно північній і південній рамкам карти. Виключенням є підписи будівель на топографічних планах масштабу 1:2000 і більшого, їх розміщують посередині контуру будівель, паралельно довгій стороні будівлі . Це ж стосується підписів і масштабних умовних знаків.

Лінійні умовні знаки

Лінійними умовними знаками користуються для зображення об’єктів, які мають лінійну протяжність. До таких об’єктів відносяться: дороги, трубопроводи, лінії зв’язку або електропередач, огорожі. Щ об’єкти за довжиною можуть бути зображені в масштабі даного планах, а за шириною не можуть Умовний знак будується відносно осі лінійного об’єкта .

На планах масштабу 1:2000, 1:5000 і т.д. дороги зображуються в масштабі плану не лише за довжиною, але й за шириною. З двох боків від лінії автостради пунктирною лінією зеленого кольору показується канава.

Слід зауважити, що достеменно вказати, які об’єкти необхідно по­значати масштабними умовними знаками, а які позамасштабними або лінійними не можна, оскільки одні й ті ж об’єкти на кресленнях малих масштабів доводиться позначати позамасштабними або лінійними умовними знаками, а на кресленнях великих масштабів — масштабними умовними знаками.

studfiles.net

Масштабні умовні знаки

Система умовних позначень на картах

З моменту появи перших креслень місцевості (нехай навіть найпримітивніших), людина змушена була зображувати предмети і ситуацію на ній. Просто передавати вигляд предмета (його зображення) було не завжди можливо, а частіше і не потрібно. Тому історично вироблялася система символів для передачі інформації про характер місцевості, її особливості і протікають на ній процесах. Особливо велика кількість таких символів застосовується на топографічних картах і планах. Це викликано необхідністю передачі детальної і докладної інформації.

Топографічними умовними знаками називаються символічні умовні позначення об’єктів і явищ, що застосовуються для їх зображення на топографічних картах і планах, з метою інформування про вигляд, розташування і якісних характеристиці відтворюваних на цих картах і планах предметів, контурів і елементів рельєфу.

У прийнятій системі умовних позначень група однорідних предметів зображується за допомогою певного знака. Він є основним, базовим. З його допомогою визначається якісна і кількісна характеристика однорідних об’єктів. Чим більше масштаб карти, тим більша кількість однорідних знаків може бути нанесено. Зі зменшенням масштабу карти збільшується охоплення території і в силу вступає принцип генералізації. Наносяться тільки більші і важливі об’єкти.

Умовні знаки

Вся система умовних знаків складається з трьох основних груп:

 • масштабні (контурні) умовні знаки;
 • позамасштабні умовні знаки;
 • пояснювальні умовні знаки.

До внемасштабним умовним знакам ставляться символи, що зображують малорозмірні об’єкти.

Їх зображення не може бути виражено в масштабі карти. Воно позначає лише точку місцезнаходження об’єкта та інформує про характер об’єкта. Ці значки ще звуться точкових умовних знаків. Подібними символами позначаються колодязі, окремі будинки, вежі, пам’ятники, церкви і т.п.

Залежно від мета розташування головної точки внемасштабние умовні знаки поділяються на:

 • знаки, що мають центр симетрії;
 • знаки, які мають широку основу;
 • знаки у вигляді прямого кута;
 • поєднання декількох фігур з головною точкою в центрі симетрії нижньої фігури.

У категорію пояснювальних умовних знаків входять позначення, що застосовуються для додаткової інформації про об’єкт або характеристиці предмета. Вони доповнюють масштабні і внемасштабние умовні позначення і застосовуються в поєднанні з ними. До пояснювальним умовним знакам можна віднести підписи і цифри.

У класифікаціях умовних знаків топографічної карти існують різночитання між фахівцями. Деякі розглядають масштабні умовні знаки як єдину категорію. Інші поділяють її на дві підгрупи: контурні і, власне, масштабні.

До контурним умовним знакам ставляться символи, що застосовуються для позначення контурів предметів і об’єктів в масштабі карти.

Такими є:

 • ліс;
 • поле;
 • город;
 • болото.

Межі даних об’єктів на карті відповідають кордонів об’єкта на місцевості і виконуються в масштабі карти або плану. Як правило, креслять їх точковим пунктиром. Площа всередині контуру може бути заповнена пояснювальними умовними знаками або фоном.

Власне масштабні топографічні (картографічні) умовні знаки являють собою зображення більш дрібних об’єктів, які не можна передати повністю у відповідності з масштабом карти або плану.

Такими є об’єкти, характеристику яких можна повністю висловити в масштабі. Наприклад, довжина річки зображується в масштабі, а ширина – немає. Те ж відноситься до зображень різного виду доріг (автомобільних, залізничних, грунтових, стежок). Інформація про подібні лінійних об’єктах обов’язково доповнюється пояснювальними умовними знаками (ширина дороги, глибина річки або броду і т.п.).

« Вимоги, що пред’являються до економічного аналізу Біологічні науки і їх визначення »

moyaosvita.com.ua

Умовні тактичні знаки: класифікація

Що таке умовні тактичні знаки? Для чого вони потрібні? У статті ми відповімо на ці питання і не тільки. Тактичними умовними знаками називають графічні зображення, які використовуються для позначення на військових картах, схемах положення, дій і планах своєї армії і ворога, розміщення оборонних споруд, бойової техніки, ліній зв’язку, штабів, загороджень, аеродромів, тилових установ та іншого.

план

Відомо, що тактичні знаки наносяться на карту. Сьогодні, організовуючи бойові дії батальйонів і керуючи ними в ході бою, командиру складно без неї працювати на місцевості.

Карта з бойової (оперативної) обстановки,використовувана начальником (командиром) в процесі управління військами, називається його робочої картою. Вона є одним з базових військових документів, за допомогою якого воєначальники ведуть бойові дії.

Кожен командир завжди повинен працювати напідготовленої діаграмі, адже тоді завдання можна вирішувати дуже швидко. Правильно виготовлена ​​робоча карта полегшує роботу військових в бойовій обстановці. До речі, таким документом можна користуватися дуже довго.

релятивних символи

Тактичні знаки повинен знати кожен командир. Обстановка, нанесена на робочу карту, є сукупністю умовних знаків, написів і скорочених позначень.

Умовні тактичні знаки і надаються задопомогою них атрибути дуже важливі в управлінні військами, так як вони відтворюють об’єктивну дійсність, тобто бойову обстановку. За допомогою них можна побачити характер дій, розміщення батальйонів (майданні розміри), кількість коштів і сил, мета маневрів і методи їх досягнення.

Тому, працюючи з картою, необхідно пам’ятати, що за кожним умовним символом таїться людина, бойові машини своєї армії і ворога.

Мова армії

Тактичні знаки є своєрідною мовоюармії, узаконеним настановами і бойовими статутами. Тому потрібно строго дотримуватися однозначність їх розуміння, чіткість нанесення. Загальноприйнята система цих символів постійно розвивається і змінюється. Це закономірне явище, пов’язане з еволюцією військової техніки і методів ведення бойових дій підрозділами і частинами всіх видів ВС.

Тактичні знаки повинні бути простими інаочними. Вони зобов’язані забезпечувати можливість використання технічних засобів для прискорення нанесення ситуації на карту. Крім того, вони не повинні мати різний зміст, їх не можна тлумачити різноманітне.

нанесення знаків

Яким чином наносяться військові тактичні знакина карту? Лінійні напівзамкнуті і замкнуті символи (положення військ, рубежі позицій помилкових областей, кордони різного призначення тощо) малюють на плані, дотримуючись масштаб. Зважаючи на це їх часто називають умовними масштабними знаками.

Фігурні символи правильної геометричної форми(Окремі танки), а також деякі конвенційні складові знаки, що складаються з фактур і ліній (засоби зв’язку, командні пункти, деякі інженерні споруди і засоби, пускові установки і так далі), що є точковими цілями, називаються внемасштабнимі, тобто малюються на карті без дотримання розмірів.

Точкові цілі, помічені на діаграмі подібнимисимволами, наносяться так, щоб центр знака був розміщений в точці знаходження предмета на території. Координати цього предмета при вказівці цілей або орієнтуванні по карті повинні надаватися по центру позначки.

Командний пункт малюється таким чином, щобпряма вертикальна лінія, що продовжує одну зі сторін геометричній конфігурації, впиралася своїм нижнім кінцем в точку району, де розміщений КП. Тактичний знак «Привал» виглядає так само — його малюють на маршруті руху військ із зазначенням відстані від вихідного рубежу.

Слід пам’ятати, що при русі або настанняв західну сторону (або при захисті фронтом, на захід) символ КП буде розташований праворуч від вертикальної прямої, що позначає його місце розміщення, і навпаки.

нанесення обстановки

Процедура зображення на карті або іншому графічність документі особливої ​​або тактичної обстановки іменується «нанесенням ситуації», а комплекс тактичних умовних знаків — «тактичними умовами».

Повний нанесення обстановки про противника виглядає так:

 • піхотні, танкові, мотопіхотні, артилерійські підрозділи з подробицею до знаряддя, взводу;
 • розміщення засобів масового ураження з подробицею до ракетної установки, окремого знаряддя;
 • радіаційний стан в обсязі, необхідному для дій.

Нанесення обстановки про свої війська:

 • мети, встановлені старшим керівником;
 • становище батальйонів з деталями на два ступені нижче власного рівня (наприклад, командир полку малює символи рот і батальйонів).

Для інамечаніе ситуації застосовуються такі кольори:

 • базові — синій, червоний, чорний;
 • допоміжні — зелений, коричневий, жовтий.

Використанн

uk.stuklopechat.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
2019 © Все права защищены. Карта сайта